Advertising

Wednesday, 27 January 2016

ਸਾਇਕਲ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਤੇ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ

Satnam Singh   at  15:09  No commentsਸੇਵਾ ਵਿਖੇ

                                ਐਸ ਐਚ ਓ ਸਾਹਿਬ

                                ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ

                                ਪਟਿਆਲਾ

ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ,

           ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰਾ ਸਾਇਕਲ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਪ ਅਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਉ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਗਿਆਰਾ ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇਸਨਲ ਬੈਕ ਵਿਚੋ ਰੁਪਾਏ ਕਢਾਉਣ ਲਈ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਇਕਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਦੋ ਮੈ 11-45 ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ,ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਇਕਲ ਉੱਥੋ ਗਾਇਬ ਸੀ।ਮੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾਂ ਲੱਭਿਆ ਪਰ ਨਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਇਕਲ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨੰਬਰ 11220056 ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਇਕਲ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ|

                                                                                                          ਆਪ ਦਾ ਵਿਸਵਾਸ ਪੱਤਰ,
                                                                                                            ਨਾਮ........................
ਮਿਤੀ.......................

Tags:
About the Author

Write admin description here..

0 comments:

info-point © 2014-18. Powered by Blogger.